O nás / about us

SURFBAR restaurant

Moderní, kvalitní a svěží gastronomie / Modern, high-quality and fresh cuisine

Nacházíme se příjemné dostupnosti 28 km od Brna a kousek od Blanska. Majitel restaurace Tomáš Ulbrich je zejména šéfkuchař, a proto je hlavní důraz kladen na kuchyni. Nicméně nezapomíná na gastronomii jako celek, protože ví, že vyladěné detaily vytváří příjemný až dokonalý celek. Týmové, rodinné a nezávislé pojetí restaurace má tak za cíl nabídnout kvalitní gastronomii v příjemném přírodním prostředí v okolí Moravském krasu.

Pokrmy kuchyně vycházejí z domácích i zahraničních zkušeností šéfkuchaře, možností použitých čerstvých a sezónních surovin. Při tvorbě receptů se snaží zkušenosti a tradice zakomponovat do požadavků dnešní doby za pomoci moderních technologických úprav. Cílem není hosty pouze nasytit, ale nabídnout i nevšední gurmánský zážitek tak, aby odcházeli s příjemným pocitem a dobrou náladou. Až 60 návštěvníků v interiéru restaurace a dalších 50 na terase si může pochutnat na českých, zahraničních i netradičních pokrmech a nápojích, které se v průběhu roku doplňují akčními nabídkami. Nezapomíná se ani na zdravý životní styl. Vždy naleznete výběr z vegetariánských nesmažených (!) i bezlepkových pokrmů a malých rychlovek pro cyklisty a děti.

Kuchyni zdárně doplňuje široká nabídka z baru. Žízeň zažene vyvážený výběr piv z menších pivovarů s ležáky i moderními pivy typu IPA, domácí limonády, moravské víno a energii dodá profesionálně připravená španělská káva.

SURFBAR restaurant a jeho romantické okolní prostředí u velkého rybníka je jako dělané pro vaše narozeniny, svatbu nebo třeba firemní večírek. Všichni si pochutnají a vy uděláte dojem!

SURFBAR TEAM

———————————————-

Modern, high-quality and fresh cuisine

We are situated in a pleasant location 28 km from Brno and a short distance from Blansko. Restaurant owner Tomas Ulbrich is mainly a chef, so the main emphasis is on the kitchen. However, he does not forget about gastronomy as a whole, because he knows that the fine details create a pleasant to perfect whole. The team’s, family and independent concept of the restaurant aims to offer quality gastronomy in a pleasant natural environment around the Moravian Karst.

Kitchen dishes are based on the chef’s home and foreign experience, the possibility of using fresh and seasonal ingredients. In the creation of recipes, experience and tradition are trying to incorporate into today’s demands with the help of modern technological adaptations. The goal is not only to satisfy the guests, but also to offer an extraordinary gourmet experience so that they leave with a pleasant feeling and a good mood. Up to 60 visitors in the restaurant and 50 others on the terrace can enjoy Czech, foreign and non-traditional dishes and beverages, which are complemented by special offers during the year. He does not forget about a healthy lifestyle. You can always find a selection of vegetarian non-fried (!) and gluten-free dishes and small dishes for cyclists and children.

The kitchen is complemented by a wide range of bars. The thirst will bring a balanced selection of beers from smaller lager breweries and modern IPA beers, homemade lemonade, Moravian wine and energy to deliver professionally prepared Spanish coffee.

The SURFBAR restaurant and its romantic surroundings at the large pond are perfect for your birthday, wedding or even a corporate party. Everybody will enjoy!

——————————————-

Lidé / people

Mgr. Tomáš ULBRICH, Ph.D.
Majitel, šéfkuchař, barista, a vše co je v restauraci potřeba…

Vyučený kuchař v hotelu International v Brně, po praxi v různých restauracích vystudoval speciální pedagogiku a tělesnou výchovu na MU v Brně. 6 let učil na Stření škole pro tělesně postižené a 6 let na Vysoké škole obchodní a hotelové. Největšími koníčky má cestování a jízdu na horském kole.

The owner, chef, barista, and all that is needed in the restaurant …
A taught chef at the International Hotel in Brno, after practicing in various restaurants, he studied special education and physical education and sports at Masaryk University in Brno. For 6 years he taught at Secondary School for Disabled and 6 years at the University of Business and Hotel. The biggest hobbies are traveling and mountain biking.